Spaarreglement van SOELS

Lees hier meer over de voorwaarden van ons loyaltyprogramma.

Ons spaarreglement
 1. INLEIDING
  1.1 Welkom bij het MODEPUNTEN Loyaliteitsprogramma. Het loyaliteitsprogramma in Nederland is een initiatief van SOELS HERENMODE, TOES MANNENMODE en EIJGENRAAM MANNENMODE. (“wij” of “ons”) gevestigd in Nederland, respectievelijk Barneveld, Driebergen, Ede en Bennekom. Door u te registreren voor het loyaliteitsprogramma gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”).
  1.2 Het membership is gratis en je hoeft geen aankoop te doen om member te worden.
  1.3 Als je member bent van het loyaliteitsprogramma spaar je punten voor verschillende membershipsniveaus waar je deel kunt nemen aan speciale aanbiedingen, diensten en events en nog veel meer georganiseerd door de partnerbedrijven. Meer informatie over actuele beloningen en aanbiedingen vind je onder je membershipsaccount (“Mijn Account”) op de website Soels Mannemode.nl
  1.4 Informatie over hoe MODEPUNTEN je persoonlijke gegevens verwerkt vind je hier in de verwerkersovereenkomst met Loyaltygroup BV.
 2. MEMBERSHIP
  2.1 Het membership is beperkt tot individuele inwoners van Nederland die niet optreden in de hoedanigheid van een bedrijf met een geldig e-mailaccount en die ten minste 18 jaar oud zijn. Het membership is ook toegankelijk voor inwoners van de Nederland die 16 jaar zijn en handelen met toestemming van hun ouder(s), voogd(en) of wettelijke vertegenwoordiger(s). MODEPUNTEN behoudt zich het recht voor om een schriftelijke bevestiging van deze toestemming te vragen. Werknemers, functionarissen, directeuren, agenten en vertegenwoordigers van SOELS, TOES en EIJGENRAAM komen in aanmerking voor het membership maar kunnen van bepaalde promoties worden uitgesloten.
  2.2 Door je aan te melden, geef je aan dat je ten minste 18 jaar oud bent, of 16 jaar oud en de toestemming hebt van je ouder(s), voogd of wettelijke vertegenwoordiger zoals van toepassing, en dat je akkoord gaat met de algemene voorwaarden.
  2.3 Je membership is persoonlijk, niet overdraagbaar en onderworpen aan deze algemene voorwaarden alsook aan andere regels, voorschriften, beleid en procedures aangenomen door
  Modepunten, zoals door jou goedgekeurd wanneer je deelneemt aan aanbiedingen, beloningen, het doen van aankopen en andere gerelateerde diensten. Wij hanteren een limiet van één membership per persoon.
  2.4 Bedrijven, groepen, verenigingen of andere entiteiten, of anderen die commerciële aankopen of bulkaankopen doen, komen niet in aanmerking voor het membership. Het membership mag niet worden gebruikt voor doorverkoop of om winst te maken.
  2.5 Het is jouw verantwoordelijkheid, en een voorwaarde voor je membership, om je e-mailadres en contactgegevens up-to-date te houden.
 3. MODEPUNTEN LOYALITEITSPROGRAMMA IN NEDERLAND
  3.1 Het membership is een nationaal programma en beperkt tot aankopen in SOELS, TOES en EIJGENRAAM winkels in Nederland. Je kunt alleen punten sparen door te shoppen of door middel van andere activiteiten waarvoor punten kunnen worden gespaard in Nederland, zoals van tijd tot tijd medegedeeld door MODEPUNTEN. Houd er rekening mee dat je geen punten spaart bij een aankoop van een cadeaubon.
  3.2 De punten die je hebt gespaard zijn persoonlijk en kunnen niet worden overgedragen op een ander persoon of member.
  3.3 Punten die je ontvangen hebt bij aankoop van een artikel worden weer van je account in mindering gebracht als je het artikel retourneert.
 4. PUNTEN SPAREN EN GEBRUIK VAN PUNTEN
  4.1 Bij besteding van iedere 25 euro ontvang je 1 modepunt.
  4.2 Iedere gespaarde modepunt kan bij de volgende aankoop worden gebruikt voor 1 euro korting.
  4.3 Wanneer wordt doorgespaard tot 20 punten ontvangt u 25 euro korting.
  4.4 De punten kunnen alleen worden gebruikt bij aankoop van artikelen die niet zijn afgeprijsd.
  4.8 De punten kunnen niet worden gebruikt voor de aankoop van Cadeaubonnen.
 5. WIJZIGINGEN, BEËINDIGING EN/OF UITSLUITING VAN MODEPUNTEN LOYALITEITSPROGRAMMA
  5.1 Je kunt je membership op elk moment beëindigen via Mijn Account op de website TOESMANNENMODE.nl of door contact op te nemen met de winkels.
  5.2 Als je je membership beëindigt, worden je gespaarde punten gewist.
  5.3 SOELS, TOES en EIJGENRAAM kan, naar eigen goeddunken, het MODEPUNTEN loyaliteitsprogramma, en/of een van de Algemene Voorwaarden, privacy policy, regels, voorschriften of voordelen op elk moment toepassen, interpreteren, beëindigen, wijzigen, beperken, opschorten of wijzigen, door u kennisgeving van een dergelijke actie vooraf, hetzij in de app, online, via e-mail of een combinatie daarvan. Als je de wijzigingen niet accepteert, heb je het recht om je membership te annuleren.
  5.4 MODEPUNTEN behoudt zich het recht voor om elk individu van het MODEPUNTEN loyaliteitsprogramma naar eigen goeddunken uit te sluiten. Elk bewezen of redelijkerwijs verondersteld misbruik van het loyaliteitsprogramma, niet-naleving van de Algemene Voorwaarden, inactiviteit van het membership gedurende meer dan 36 maanden, elke verkeerde voorstelling van zaken of enig gedrag dat schadelijk is voor de belangen van SOELS, TOES of EIJGENRAAM kan u onderwerpen aan herroeping en zal van invloed zijn op verdere deelname aan het loyaliteitsprogramma. Als uw membership wordt ingetrokken, verlopen alle punten in uw MODEPUNTEN Member-account automatisch.
 6. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
  6.1 SOELS, TOES en EIJGENRAAM zijn niet aansprakelijk voor een systeemfout of storing van het MODEPUNTEN Loyaliteitsprogramma of de gevolgen daarvan. SOELS, TOES en EIJGENRAAM aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade voortvloeiend uit schorsing, wijziging of beëindiging of op een andere wijze gerelateerd aan het MODEPUNTEN Loyaliteitsprogramma, met uitzondering van aansprakelijkheid die niet bij wet kan worden uitgesloten.
 7. TOEPASSELIJKE WETGEVING EN JURISDICTIE
  7.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de Nederlandse wetgeving. Elk geschil, elke claim of controverse die ontstaat of verband houdt met deze Algemene Voorwaarden of het membership van het MODEPUNTEN loyaliteitsprogramma zal worden beslecht door de toepasselijke rechter in Arhem.
 8. CONTACT
  8.1 Als je vragen hebt over het MODEPUNTEN loyaliteitsprogramma kan je contact opnemen met TOES MANNENMODE in Ede.